Hong Kong

E-mail: info@alluatech.com

Tel: +852 3703 3534

Taiwan

E-mail: taiwan@alluatech.com

Tel: +886 2 7737 4488

Shenzhen

E-mail: china@alluatech.com

Tel: +86 155 4698 0594

Singapore

E-mail: info@alluatech.com

Tel: +65 3138 6988

© 2019 by Allua Limited. All Rights Reserved.